Zaanga┼╝uj si─Ö!

 

 

 

... jako:

 

1. Wolontariusz:

 

*szczegó┼éowych informacji udziela Marta Kruszy┼äska - Specjalista ds. rekrutacji (Dzia┼é Rekrutacji SCPR): rekrutacja@scpr.org.pl

 

a) www.rekrutacjascpr.blogspot.com - sprawd┼║ aktualne oferty,

b) nast─Öpnie wybierz najbardziej pasuj─ůc─ů do Ciebie ofert─Ö oraz wype┼énij i wy┼Ťlij zg┼éoszenie, aby wzi─ů─ç udzia┼é w procesie rekrutacji,

c) oczekuj na informacj─Ö zwrotn─ů i post─Öpuj zgodnie z podanymi wskazówkami.

 

2. Partner programu/-ów,:

 

*szczegó┼éowych informacji udziela Aneta Nowak - Prezes SCPR: info@bezpieczni.info

 

a) u┼╝yczaj─ůc sali,

b) przekazuj─ůc sprz─Öt (np. komputerowy) albo materia┼éy (np. biurowo - plastyczne), itp.,

c) inne - jeste┼Ťmy otwarci na propozycje.

 

3. Sponsor:

 

*szczegó┼éowych informacji udziela Aneta Nowak - Prezes SCPR (Dzia┼é Finansowy SCPR): finanse@scpr.org.pl

 

a) jako osoba fizyczna (prywatna) lub prawna (firma/instytucja),

b) przekazuj─ůc darowizn─Ö - o wybranej przez siebie warto┼Ťci (np. 5,00 z┼é i/lub wi─Öcej) - wp┼éacaj─ůc na konto bankowe Stowarzyszenia Cztery Pory Roku, wpisuj─ůc nast─Öpuj─ůce dane:

 

Stowarzyszenie Cztery Pory Roku

ul. Niepodleg┼éo┼Ťci 1

44-190 Knurów

 

tytu┼é przelewu: Program Bezpieczni w necie - bezpieczni w ┼Ťwiecie

 

Orzesko - Knurowski Bank Spó┼édzielczy:

nr konta bankowego: 73 8454 0001 2007 0039 4011 0001

 

WA┼╗NA INFORMACJA:

 

Przekazan─ů darowizn─Ö mo┼╝na odpisa─ç od podatku!

 

Dokumentem potwierdzaj─ůcym dokonanie darowizny jest dowód wp┼éaty na w/w konto Stowarzyszenia Cztery Pory Roku.

 

Odliczeń można dokonać na podstawie:
 

W przypadku osób fizycznych:

art. 26 ust. 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Art. 26
1. Podstaw─Ö obliczenia podatku, z zastrze┼╝eniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot:
(…)
9) darowizn przekazanych na cele:
a) okre┼Ťlone w art. 4 ustawy o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego prowadz─ůcym dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego w sferze zada┼ä publicznych okre┼Ťlonych w tej ustawie, realizuj─ůcym te cele,
(…)


W przypadku osób prawnych:

art. 18 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

1. Podstaw─Ö opodatkowania, z zastrze┼╝eniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z
art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu:
1) darowizn przekazanych na cele okre┼Ťlone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w
art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadz─ůcym dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego w sferze
zada┼ä publicznych okre┼Ťlonych w tej ustawie – ┼ü─ůcznie do wysoko┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej
10 % dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1,

 

Ustawa o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie art. 3 ust. 2 mówi:

Organizacjami pozarz─ůdowymi s─ů, nieb─Öd─ůce jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedzia┼éaj─ůce w celu osi─ůgni─Öcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadaj─ůce osobowo┼Ťci prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrze┼╝eniem ust. 4.

 

Stowarzyszenie Cztery Pory Roku z siedzib─ů w Knurowie zalicza si─Ö do organizacji o których mowa w przytoczonym art. 3 ust. 2 Ustawy o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie, a art. 4 ust. 1 tej samej ustawy jest zbie┼╝ny z naszymi celami statutowymi.

 

4. Media:

 

*szczegó┼éowych informacji udziela Aneta Nowak - Prezes SCPR (Dzia┼é Promocji SCPR): promocja@scpr.org.pl

 

a) jako prasa, radio i/lub TV,

b) pisz─ůc, mówi─ůc i/lub pokazuj─ůc to, co robimy.

 

 

ZAPRASZAMY!

 

 

O zaanga┼╝owaniu na rzecz Programu Bezpieczni w necie - bezpieczni w ┼Ťwiecie napiszemy na naszej stronie internetowej oraz wr─Öczymy specjalne Podzi─Ökowania czy te┼╝ Za┼Ťwiadczenia.